Espíritu de Dios,
llena mi vida,
llena mi alma,
llena mi ser.

Espíritu de Dios,
llena mi vida,
llena mi alma,
llena mi ser.

(Y lléname (lléname, lléname)
con tu presencia (lléname, lléname)
con tu poder (lléname, lléname),
con tu amor.)(Bis)

Espíritu de Dios.