{title: Divino tesoro} {artist: Pbro. Salvador} {capo: 0} {key: Do} [Do]Has pensado al[Sol]guna [Lam]vez lo [Fa]grande y her[Sol]moso que [Do]es[Do7] [Fa]reci[Sol]bir a Jesu[Do]cristo[Do7] [Fa]en un pe[Sol]dazo de [Do]Pan. [Do]Quizás nunca i[Sol]magi[Lam]naste que en [Fa]este [Sol]pedazo de [Do]pan[Do7] es[Fa]taba el [Sol]cuerpo de [Do]Cristo[Do7] [Fa]querién[Sol]dote sal[Do]var. {start_of_chorus} ([Do]¡Oh, Je[Sol]sús! [Fa]Divi[Sol]no teso[Do]ro,[Do7] [Fa]ahí estás, [Do]ahí estás, [Sol]esperando por noso[Do]tros,[Do7] [Fa]ahí estás, [Do]ahí estás, [Sol]vivo sobre el al[Do]tar.) (Bis) {end_of_chorus}